Edison Park har desværre ikke noget selskabslokale, så derfor henvises til:

Kagsgårdens Selskabslokale

Stationsalleen 44, 2730 Herlev

Reservation af lokalet kan ske mandage mellem kl.18:00 til kl.19:00 på

Tlf. 21 49 31 50

Onsdag træffes udlejningen i selskabslokalet mellem kl.18:30 og kl.19:30.

Ring og hør nærmere om depositum og udlejningspriser.

Ved udlejningen udleveres en mappe med følgende indhold:

 1. Praktiske oplysninger

 2. Ordensreglement

 3. Nyttige tips

 4. Tjekliste

 5. Bordopstilling

 6. Kaffemaskine

 7. Opvaskemaskine

 8. Restaurationsloven

 9. Voss komfur

De med kursiv mærkede punkter vises ikke her, men ligger i den udleverede mappe.

Ordensreglement

De bydes velkommen i Kagsgården Selskabslokaler, hvor vi håber De vil få en god fest. For at Deres og efterfølgende fester skal blive så fornøjelige som muligt, beder vi Dem læse disse regler.

 1. Vis hensyn til lokalerne og inventar.

 2. Dørene i salene til det fri må ikke åbnes – de er kun nødudgange – brydes plomben fratrækkes 500 kr. fra Deres depositum.

 3. Respekter vores rygepolitik.

 4. Afspilning af musik må ikke ske for åbenstående vinduer/døre.

 5. Der må ikke tilsluttes elektriske køkkenredskaber på over 500W.

 6. Følg selskabslokalets tjekliste ved rengøring af lokalerne.

 7. Benyt de 2 grønne affaldscontainerne på p-pladsen ved nr. 42 til affald. Nøgle hertil medfølger nøglerne til lokalerne.

 8. Nøgler afleveres ved afregning.

 9. Såfremt de overnævnte regler ikke overholdes, vil det medføre fradrag i det erlagte depositum.

 

Ved strømsvigt eller lign. benyt vores:

Håndværkervagt

 

Kagsgården har en vagtordning, med kun et direkte telefon nummer, som kan benyttes udenfor normal arbejdstid.

Benyt derfor dette nummer, hvis I står i en situation, hvor I måtte have behov for at kontakte håndværkervagten.

Tlf. nr.: 70 20 41 12

Tryk derefter: 1

for boligselskabsvagt

Nyttige tips

Ventilation og temperatur:

Temperaturen kan indstilles individuel – ventilationen er fælles for alle lokaler.

Indstillingen er placeret ved døren til servicerummet.

Lysdæmper:

Findes kun i den store sal – Kontakten holdes inde.

Brug af opvaskemaskinen:

 1. Opvaskemaskinen har automatisk sæbedosering (Se vejledning).

 2. Skyl service af før indsætning i opvaskemaskine.

 3. Tryk på kontakten. Maskinen starter med at varme op og fylde vand på maskinen.

 4. Programknappen lyser rødt, mens den varmer op.

 5. Programknappen skifter til grøn, når maskinen er klar til brug.

 6. Start maskinen ved at trykke på den grønne knap.

 7. Efter 10 gange opvask – tøm maskinen for vand.

 8. Maskinen har et selvrengøringsprogram.

 9. Fjern kurven og luk døren.

 10. Tryk på knappen og hold den inde 3 sek. For at starte rengøringsprogrammet. Knappen begynder at blinke.

 11. Maskinen vil begynde at vaske samtidig med at den tømmer vand ud.

 12. Derefter vil den skylle med frisk vand og tømme ud.

 13. Maskinen slukker til sidst, og der vil ikke længere være lys i panelet.

 14. Tænd maskinen igen (Opvarmningstid ca. 20 min.)

 15. Opvaskemaskinen er atter klar til brug.

 

Sidst men ikke mindst:

Husk de gældende parkeringsregler

for Kagsgårdens P –område.