Bestyrelsen

Formand
Carsten Bjørn Larsson.

Bestyrelsesmedlemmer
B2. Finn, Fatningen

B3. Maisarah-Aisha, Fatningen

Suppleant

S1. Marianne Ibsen
S2. vacant