Beboerbestyrelsesmøde i November 2020

Startdato: 3. november 2020 kl. 19:15
Slutdato: 3. november 2020 kl. 21:15
Sted: Afholdes i bestyrelseslokalet under Soklen 14

Dagsorden som altid

  1. Valg af ordstyrer og referent

  2. Godkendelse af referat og dagsorden

  3. Nyt fra driften

  4. Nyt og opfølgning fra sidst - bordet rundt

  5. Eventuelt

  6. Punkter til næste møde